Strona w budowie

 
20

Firma Handlowa "Colour Screen"
61-248 Poznań, ul. Dziadoszańska 10
tel/fax +48 (0)61 814 26 39
tel/fax +48 (0)61 653 13 09
NIP 554-118-32-04

Osoby kontaktowe:
Aleksander Tarnicki - dyrektor handlowy
colourscreen@colourscreen.pl
Krzysztof Świątkowski - przedstawiciel handlowy
krzysztof@colourscreen.pl // tel. +48 693 72 77 70
Krzysztof Sobkowiak - przedstawiciel handlowy
colour@colourscreen.pl // tel. +48 693 90 94 98